تبلیغات
پاسخ به شبهات - شناختن امام زمان عجل الله فرجه الشریف واجب است دلیل عقلی
 
پاسخ به شبهات
پاسخ به شبهات
درباره وبلاگ


پاسخ به شبهات

مدیر وبلاگ : پاسخ به شبهات
مطالب اخیر
نویسندگان

دلیل عقلی

علّت‏ها و فلسفه‏هایی که برای ضرورت و لزوم وجود پیامبر گفته‏اند، همان علّت‏ها برای ضرورت وجود جانشین و وصیّ پیغمبر نیز صادق است که پس از وفات آن حضرت لازم است بوده باشد تا مردم به جانشین پیغمبر در شؤون مختلف زندگی خود مراجعه کنند، همان‏گونه که به پیغمبر مراجعه می‏کردند، پس بر خداوند متعال واجب است که او را نصب فرماید و بر مردم نیز واجب است آن امام را بشناسند؛ زیرا که پیروی کردن بدون معرفت و شناخت امکان ندارد.


 علّت‏ها و فلسفه‏هایی که برای ضرورت و لزوم وجود پیامبر گفته‏اند، همان علّت‏ها برای ضرورت وجود جانشین و وصیّ پیغمبر نیز صادق است که پس از وفات آن حضرت لازم است بوده باشد تا مردم به جانشین پیغمبر در شؤون مختلف زندگی خود مراجعه کنند، همان‏گونه که به پیغمبر مراجعه می‏کردند، پس بر خداوند متعال واجب است که او را نصب فرماید و بر مردم نیز واجب است آن امام را بشناسند؛ زیرا که پیروی کردن بدون معرفت و شناخت امکان ندارد.

اگر کسی اشکال کند که: علّت برانگیختن پیغمبر با این مورد فرق می‏کند؛ زیرا که مردم در امور معاش و شؤون زندگی مادّی و جنبه‏های اخروی و امور مربوط به معاد، به پیغمبر نیازمندند تا از جانب خداوند قانونی برای آنان بیاورد و مطابق آن عمل نمایند و چون پیغمبر آنچه مورد نیاز مردم است را برای آنان آورد و قواعد و احکامی برایشان بیان فرمود و مردم آن‏ها را شناختند و عمل کردند، دیگر نیاز برطرف می‏شود و برای بیان و آموزش قواعد و احکام دین وجود علماء و کتاب‏های مربوطه بسنده است، پس وجود وصیّ و جانشین پیغمبر لازم نیست!

در جواب می‏گویم: این اشکال به چند جهت نادرست است:

اوّل: پیغمبرصلی الله علیه وآله قواعد را به طور کلّی بیان فرموده و دستورات دین را به مقدار مورد نیاز عموم در آن زمان تشریح کرده است، و این مطلب برای کسانی که به احادیث پیغمبر اکرم‏صلی الله علیه وآله مراجعه کنند واضح است. بنابراین احتیاج مردم با آن مقدار از بیان برطرف نشده، بلکه پاره‏ای از مسائل حتی بر علما و دانشمندان بزرگ پوشیده می‏ماند - تا چه رسد به دیگران - پس افراد بشر از وجود امام و پیشوای معصوم ناگزیر هستند تا به او مراجعه کنند و مطالب مورد نیاز خویش را از او بیاموزند.

البته تردیدی نیست که پیغمبر اکرم‏صلی الله علیه وآله تمام احکام و علوم را به وصیّ خود سپرده که پس از آن حضرت‏علیه السلام، رهبری مردم را - از طرف خداوند - به عهده داشته است، و هر امامی به امام بعد از خودش سپرده تا این‏که نوبت به امام زمان ما - عجّل اللَّه فرجه الشریف - رسیده است. باری، امامان‏علیهم السلام احکام الهی را که از پیغمبر گرفته‏اند برای مردم بیان می‏کنند و آنان را با مبانی و مفاهیم دین مقدس آشنا می‏سازند.

همچنین تردیدی نیست که آن بیانگرِ احکام دین اگر معصوم نباشد، مردم به گفته‏های او اطمینان و اعتماد نخواهند کرد و هدف از برگزیدن او تحقّق نخواهد یافت.

دوم: افراد انسان به خاطر وضع طبیعی که دارند و با توجّه به هواها و خواسته‏های نفسانی‏شان، در نزاع و کشمکش و اختلاف واقع می‏شوند، این معنی را با وجدان احساس نموده و با چشم می‏بینیم، لذا مقتضای لطف خداوند است که برای از میان رفتن هر گونه نزاع و اختلاف، شخصی را تعیین نماید که حقایق و واقعیت‏ها را کاملاً بداند، تا در هر زمان مردم به چنین شخصی رجوع کنند و در نزاع‏ها و مرافعه‏ها از او کمک بگیرند، و در نتیجه حقّ به حقدار برسد و عدالت الهی در میان مردم گسترش یابد. و آن شخص که خداوند او را برای رفع اختلاف و نزاع برگزیده، همان «امام» است که مردم وظیفه دارند از او پیروی کنند و در شؤون مختلف خود به او مراجعه و بر او اعتماد نمایند.

اگر اشکال کنید که امامان ماعلیهم السلام در زمان حضورشان جز بر مبنای قواعد ظاهری حکم نمی‏کردند، و به عبارت دیگر: آنان روی قواعدی که علما در زمان غیبتشان حکم می‏کنند حکم می‏کردند. پس چگونه ادعا می‏شود که مقتضای لطف الهی تعیین و نصب امام است تا بر مبنای حقّ و واقعیت‏ها حکم کند؟

می‏گویم: این روش به خاطر مانعی بود که از ناحیه مردم وجود داشت، چنان‏که مانع ظهور امام نیز از طرف مردم است. پس در این صورت هیچ‏گونه اعتراضی بر آنان وارد نیست و به هیچ وجه نباید خیال کرد که این امر با لطف الهی متناقض است. دلیل بر این مدعی روایاتی است که از خود ایشان وارد شده و تصریح می‏کند که چنانچه ریاست و خلافت به طور کامل به آنان واگذار می‏شد و در تصرّفات، دستشان باز می‏بود، به حکم آل داوود حکم می‏کردند و احکام واقعی را برای مردم آشکار می‏ساختند. از جمله روایتی است که در اصول کافی از ابوعبیده حذّاء آمده است که حضرت ابوعبد اللَّه صادق‏علیه السلام فرمود: ای ابوعبیده! هر گاه قائم آل محمدعلیهم السلام بپاخیزد، به حکم داوود و سلیمان‏علیهما السلام حکم می‏کند و از بیّنه و شاهد نخواهد پرسید. [1] .

و در همان کتاب [2] در خبر صحیح از ابان منقول است که گفت: از حضرت ابوعبد اللَّه صادق‏علیه السلام شنیدم که می‏فرمود: دنیا تمام نخواهد شد تا این‏که مردی از تبار من ظهور نماید که به حکم آل داوود حکومت کند و از بیّنه و شاهد نپرسد، به هر موجودی حقّش را می‏دهد.

و نیز در همان کتاب به سندی صحیح از عمّار ساباطی آمده است که گفت: به حضرت امام صادق‏علیه السلام عرضه داشتم: اگر حکومت به دست شما رسد چگونه حکم خواهید کرد؟ فرمود: به حکم الهی و به حکم داوود؛ پس هر گاه بر ما قضیّه‏ای پیش بیاید که حکم آن نزد ما حاضر نباشد، روح القدس آن را به ما القاء خواهد کرد. [3] .

و نیز به سند خود از جُعَید همدانی از حضرت علی بن الحسین‏علیهما السلام روایت کرده است که گفت: از آن حضرت پرسیدم: روی چه مبنایی حکم می‏فرمایید؟ فرمود: به حکم آل داوود؛ و اگر کاری بر ما دشوار گردد، روح القدس برایمان خواهد آورد. [4] .

می‏گویم: در بخش چهارم همین کتاب حرف «ح» مطالبی در این زمینه خواهد آمد؛ ان شاء اللَّه تعالی.

سوم: اگر فرض کنیم تمام علما و دانشمندان به تمام احکام عمل کنند، باز هم وجود ایشان ما را از وجود امام بی‏نیاز نمی‏سازد، زیرا که آنان از سهو و اشتباه معصوم نیستند. پس در هر زمان ناگزیر از وجود شخص معصومی که از خطا و اشتباه محفوظ باشد هستیم. تا مرجع و پناه مردم بوده، حقایق احکام را برایشان بیان فرماید. و آن شخص معصوم هیچ کس جز امام نیست.

در این‏جا اگر کسی بگوید: نبودن امام با بودنش در حالی که از دیدگان مردم پنهان و غایب باشد چه فرق می‏کند؟ می‏گویم اوّلاً: نظر به این‏که مانع ظهور و آشکار بودن آن حضرت، ناشی از خود مردم است، این مطلب منافاتی با لطف خداوند ندارد. و دلیل نمی‏شود بر این‏که احتیاجی به وجود آن حضرت‏علیه السلام نیست، بلکه بر مردم واجب است که موانع ظهور را برطرف سازند تا از نور مقدّسش بهره‏مند شوند و از انواع علوم و معارفش‏استفاده کنند.

ثانیاً: غیبت آن حضرت در همه زمان‏ها و از همه انسان‏های مؤمن نیست، بلکه برای بسیاری از بزرگان مؤمنین اتفاق افتاده است که به خدمت حضرتش شرفیاب شده و به محضر مقدّسش راه یافته‏اند. جریانات آنان در کتاب‏های علمای بزرگوار ما ضبط است، و بیان آن‏ها فعلاً از بحث ما خارج است. و حکایات به خاطر این‏که به طور متواتر نقل شده برای ما موجب یقین است.

ثالثاً: منافع وجود مبارک آن حضرت منحصر در بیان علوم نیست، بلکه همه آنچه از مبدأ و سرچشمه فیض الهی به مخلوقات می‏رسد، از برکات وجود او می‏باشد که در بخش سوم کتاب این موضوع را بیان خواهیم کرد؛ ان شاء اللَّه تعالی.


1] اصول کافی: 397:2.

[2] اصول کافی: 397:2.

[3] اصول کافی: 248:2.

[4] اصول کافی:249


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:58 ق.ظ

Pretty component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire in fact loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I fulfillment you get admission to persistently rapidly.
شنبه 18 خرداد 1398 11:31 ق.ظ

An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I found it for him... lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this topic here on your site.
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:32 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of
your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of
content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images.
Maybe you could space it out better?
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:30 ق.ظ
Undeniably believe that which you stated.
Your favourite justification seemed to be at the web the easiest thing
to take note of. I say to you, I certainly get annoyed whilst people consider worries that
they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest as neatly as outlined out the whole thing
with no need side-effects , other folks could take a signal.
Will likely be again to get more. Thank you
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:38 ق.ظ
Hi there! This is my first visit to your blog!

We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی